Introductie

Mijn naam is Tamara Tienpond en ik ben 37 jaar oud. Ik ben in Sri Lanka geboren, geadopteerd en in Oost-Souburg opgegroeid waar ik nog steeds woonachtig ben. Al op jonge leeftijd ben ik in de zorg gaan werken, omdat daar mijn hart en passie liggen. Inmiddels ben ik al veertien jaar in diverse functies werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis Emergis te Kloetinge. Ik heb er functies vervuld als verpleegkundig medewerker, teamleider en momenteel als behandelaar op een gesloten afdeling binnen de acute zorg. Op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging in mijn carrière, waardoor ik nu mijn eigen zorgonderneming ben begonnen. Opleidingen

      2013 – 2015                      Verpleegkundig specialist GGZ (MSc), Utrecht 

     2007 – 2010                      HBO verpleegkunde (niveau 5), HZ Vlissingen

2005 – 2007                   MBO verpleegkunde (niveau 4), ROC Goes 

2002 – 2005                     Verzorgende IG (niveau 3), ROC Vlissingen 

                                      1997 – 2002                      VMBO verzorging, Scheldemond Vlissingen                                             

Never give up

In ieders leven zijn er ups en downs en dat is normaal. Vergeet nooit dat de meeste situaties je sterker kunnen maken als je de stap vooruit zet om door te gaan. Je hoeft het niet alleen te doen, vraag en accepteer hulp.

"Never give up".
"Great things takes time".
"Be 
patient".

Werkervaring

2021 november
Bedrijf gestart als zelfstandige zorgprofessional onder de naam Ireka's Zorg & Begeleiding. Mijn onderneming biedt diensten aan op het gebied van coaching, consultaties en het geven van klinische lessen. 

2016 - tot heden
Werkzaamheden als verpleegkundig specialist op verschillende afdelingen binnen het psychiatrisch ziekenhuis Emergis in Zeeland. Mijn werkzaamheden vonden plaats in zowel gesloten als open afdelingen. Ik voerde opnamegesprekken samen met een psychiater. Naar aanleiding van die gesprekken werd een behandelplan opgesteld en ik paste in sommige gevallen de medicatie aan. Tijdens de opnames evalueerde-, of stopte ik de medicatie of ik schreef nieuwe medicatie voor. Ik coachte het team door middel van klinische lessen te geven, door teamreflecties voor te zitten en ik werkte samen in een multidisciplinair team. Om mijn kennis te vergroten en up to date te houden, heb ik diverse bijscholingen gevolgd en ik heb deelgenomen aan verschillende werkgroepen. Ik heb met uiteenlopende methodes gewerkt, zoals met het crisisontwikkelingsmodel, met de Active Recovery Triad (ART methode) en met de Systematisch Rehabilitatie Gericht Handelen (SRH). Ik stimuleerde cliënten om hun herstelproces te bespreken en vooruit te kijken. 

2018 -2019  
Waarnemend teamleider. Mijn werkzaamheden bestonden uit het coachen van het team, uit de zorg coördineren, vergaderingen voorzitten, afspraken plannen en onder andere het organiseren van jaargesprekken en werkoverleggen. Ook heb ik het team ondersteund om goede kwaliteit van zorg aan de cliënten te verlenen. Ik voerde jaargesprekken, registreerde ziektemeldingen en voerde persoonlijke gesprekken met medewerkers om aan te geven wat ze wilden of nodig hadden.

2016 - 2016   
Werkzaamheden bij Indigo, gedetacheerd bij een huisartsenpraktijk. Mijn werkzaamheden bestonden uit mensen tijdens een spreekuur te woord staan. De patiënten meldden vooral burn-out klachten, rouwverlies-en relatieproblemen. Mijn taak bestond o.a. uit het doorverwijzen van patiënten met ernstige problematiek naar de juiste professionals binnen de eerstelijnszorg.

2013 – 2015 
VS GGZ in opleiding bij verslavingszorg, RGZ Terneuzen, op de PAAZ-afdeling en bij het Flexible Assertive Community Treatment (FACT). Mijn werkzaamheden bij verslavingszorg waren: werken volgens de Community Reinforcement Approach (CRA) methode en die implementeren op de afdeling. Bovendien heb ik me verdiept in cliënten met GHB-gebruik en daar klinische lessen voor gegeven. Mijn werkzaamheden bij de PAAZ waren gericht op de somatiek en de psychiatrie door o.a. algemeen lichamelijk onderzoek (ALO) uit te voeren en het suicidepreventie protocol te implementeren. Bij het FACT waren mijn werkzaamheden gericht op mensen met een ernstig psychiatrische aandoening met de diagnose autisme of psychose. Mijn eindopdracht bestond uit: aandacht schenken aan transculturele psychiatrie, door middel van een vragenlijst te implementeren binnen het team.