Introductie

Mijn naam is Tamara Tienpond. Ik ben in Sri Lanka geboren, geadopteerd en in Oost-Souburg opgegroeid. Al op jonge leeftijd ben ik in de zorg gaan werken, omdat daar mijn hart en passie liggen. Inmiddels ben ik al meerdere jaren in diverse functies werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik heb er functies vervuld als verpleegkundige, teamleider en momenteel als behandelaar (verpleegkundig specialist GGZ) op een gesloten afdeling binnen de acute zorg. Op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging in mijn carrière, waardoor ik nu mijn eigen zorgonderneming ben begonnen. Opleidingen

      2013 – 2015                      Verpleegkundig specialist GGZ (MSc), Utrecht 

     2007 – 2010                      HBO verpleegkunde (niveau 5), HZ Vlissingen

2005 – 2007                   MBO verpleegkunde (niveau 4), ROC Goes 

2002 – 2005                     Verzorgende IG (niveau 3), ROC Vlissingen

                                      1997 – 2002                  VMBO verzorging, Scheldemond Vlissingen                                             

Never give up

In ieders leven zijn er ups en downs en dat is normaal. Vergeet nooit dat de meeste situaties je sterker kunnen maken als je de stap vooruit zet om door te gaan. Je hoeft het niet alleen te doen, vraag en accepteer hulp.

"Never give up".
"Great things takes time".
"Be 
patient".

Werkervaring

2021 november
Bedrijf gestart als zelfstandige zorgprofessional onder de naam Ireka's Zorg & Begeleiding. Mijn onderneming biedt diensten aan op het gebied van huisbezoeken, coaching, consultaties en het geven van klinische lessen. 

2016 - tot heden
Werkzaamheden als verpleegkundig specialist op verschillende afdelingen binnen het psychiatrisch ziekenhuis. Mijn werkzaamheden vonden plaats in zowel gesloten als open afdelingen. Ik voerde opnamegesprekken samen met een psychiater of met een arts. Naar aanleiding van die gesprekken werd een behandelplan opgesteld en ik paste in sommige gevallen de medicatie aan. Tijdens de opnames evalueerde-, of stopte ik de medicatie of ik schreef nieuwe medicatie voor. Ik coachte het team door middel van klinische lessen te geven, door teamreflecties voor te zitten en ik werkte samen in een multidisciplinair team. Om mijn kennis te vergroten en up to date te houden, heb ik diverse bijscholingen gevolgd en ik heb deelgenomen aan verschillende werkgroepen. Ik heb met uiteenlopende methodes gewerkt, zoals met het crisisontwikkelingsmodel, met de Active Recovery Triad (ART methode) en met de Systematisch Rehabilitatie Gericht Handelen (SRH). Ik stimuleerde cliënten om hun herstelproces te bespreken en vooruit te kijken. 

2018 -2019  
Waarnemend teamleider. Mijn werkzaamheden bestonden uit het coachen van het team, uit de zorg coördineren, vergaderingen voorzitten, afspraken plannen en onder andere het organiseren van jaargesprekken en werkoverleggen. Ook heb ik het team ondersteund om goede kwaliteit van zorg aan de cliënten te verlenen. Ik voerde jaargesprekken, registreerde ziektemeldingen en voerde persoonlijke gesprekken met medewerkers om aan te geven wat ze wilden of nodig hadden.

2016 - 2016   
Werkzaamheden bij Indigo, gedetacheerd bij een huisartsenpraktijk. Mijn werkzaamheden bestonden uit mensen tijdens een spreekuur te woord staan. De patiënten meldden vooral burn-out klachten, rouwverlies-en relatieproblemen. Met behulp van Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) konden de patiënten anders kijken en omgaan met hun problemen.