Aanmelden

Particuliere aanmeldingen kunnen gedaan worden: Dit bestaat dan eerst uit een intake gesprek van 60 minuten.

Begeleiding zal meestal vergoed worden via de WMO. U zal dan eerst een indicatie moeten aanvragen bij uw gemeente (WMO lokt). Ik kan hierbij helpen of u doorverwijzen naar de juiste personen hiervoor.  Een ieder zal wel maximaal

€19,- per maand CAK moeten betalen, als de indicatie rond is. 

In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen.


Aanmelding kan met of zonder verwijzing van uw huisarts.
Bij aanmelding via email graag uw naam, telefoonnummer, woonplaats geboortedatum en de
reden van de aanmelding geven, gericht aan info@irekaszorgenbegeleiding.nl 


Wachttijden

Er is nu een stop voor nieuwe clienten voor individuele begeleiding thuis.  (WMO-aanvragen).

Algemene voorwaarden

Deze ontvangt u bij uw aanmelding.


Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u ons een email stuurt, dan worden gegevens opgeslagen zolang nodig is voor de afhandeling en beantwoording van de inhoud. U kunt daarbij denken aan uw naam, emailadres en inhoudelijk bericht.

Na aanmelding, via telefoon of email ontvangt u van ons een inschrijfformulier, de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring 

Voor vragen over ons privacy beleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien en/of wijzigen (of verwijdering hiervan), kunt u altijd contact met ons opnemen.


Wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg, www.klachtenportaalzorg.nl. Ons klantnummer is: 9306