Samenwerking is de kracht

In Zeeland zijn er ontzettend veel zorgprofessionals en verwijzers werkzaam. Ik wil heel graag mijn kennis en kunde delen met deze personen. Door mijn jarenlange ervaring in de zorg en mijn specialisatie in de psychiatrie, wil ik mijn expertise doorgegeven aan andere hulp- en zorgprofessionals. Dit doe ik met veel werkplezier en enthousiasme. Ik kan ingeschakeld worden voor het geven van scholingen, gastlessen, cursussen, klinische lessen en themabijeenkomsten.

Aanbod

-         Psychosociale hulp door individuele begeleiding; gesprekken voeren, schema’s opstellen en vragenlijsten invullen.

-         Consultatie: Vaak zijn er bij mensen veel verschillende partijen betrokken. Het is belangrijk dat er dan onderlinge afstemming is en dat lijntjes kort zijn. Doordat er verschillende partijen betrokken zijn, kan men vast lopen in de uitvoering van de zorg of in de organisatie van de zorg. In zulke situaties kan er dan een keuze gemaakt worden om mij te betrekken op het gebied van mijn expertise en ervaring. Ik kan dan vanaf de zijlijn meedenken, een open en bredere blik werpen op de situatie en eraan bijdragen om de lijnen kort te houden, afstemming te doen plaatsvinden waardoor de zorg van zowel organisatie als uitvoering verbetert en de kwaliteit toeneemt.

-         Intervisie/ supervisie: Ik kan bijdragen aan teams door intervisie te geven als een externe partij. Op zo manier creëert het bijdragen door een extern iemand vaak meer openheid en duidelijkheid om samen tot een oplossing te komen. Dit zal dan gedaan worden met behulp van een methodische werkwijze.

- Gastlessen op scholen, cursussen of klinische lessen geven binnen uw organisatie gericht op psychische problemen en/of psychofarmaca. Thema`s en prijs bespreekbaar.  (Minimaal 2 uur)

Zeeuwse Zorg & Meer

Ik ben aangesloten bij Zeeuwse Zorg & Meer. Heeft u persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg nodig bij u thuis, neem dan gerust contact op met mij. Via de coöperatie Zeeuwse Zorg en Meer kan ik samen met andere zorgprofessionals kijken naar de indicatie die nodig is en op basis daarvan de juiste passende en persoonlijke zorg verlenen aan u. Dit zal door mij of door een van de andere zorgprofessionals aangeboden worden.

Bij Zeeuwse Zorg & Meer wordt alle zorg geleverd door professionele zelfstandige zorgverleners. Dit heeft voor u een aantal voordelen:

  • Direct contact: indien nodig kunt u op elk gewenst tijdstip direct bellen met uw eigen zorgverleners.
  • Kleine teams: U krijgt geen 20 zorgverleners over de vloer, maar leert, afhankelijk van uw zorgvraag, 2 – 4 zorgverleners kennen met wie u een band kunt aangaan.
  • Optimale afstemming: Onze zorgverleners werken nauw samen met elkaar, zodat wij aan uw wensen en zorgvraag eensluidend kunnen voldoen.
  • Kwaliteit: Wij zijn aangesloten bij de landelijke coöperatie de Zorgprofessional. Hierdoor heeft u de garantie dat wij professioneel en kundig zijn in ons vak. Zo weet u zeker dat u kwalitatieve zorg in Zeeland krijgt!

Deze vorm van samenwerken is uniek en maakt ons uitermate flexibel en dienstbaar!